úterý 15. září 2015

TERMÍNY PRO PŘESTUPY A UKONČENÍ ČLENSTVÍ V ČLS

 

Uzávěrka Českého lukostřelckého svazu pro přestupy je 17.10.2015 (přestup pro licencované lukostřelce s datem přestupu k 1.11.2015 - viz Přestupní a hostovací řád - R09). Klubová uzávěrka je 13.10.2015.

 

Klubová uzávěrka pro ukončení členství v Českém lukostřeleckém svazu (mimo formu přestupu) je 22.10.2015. Český lukostřelecký svaz v případě, že není ukončení členství v ČLS oznámeno mateřským klubem podle příslušné směrnice, automaticky registruje své členy na následující lukostřeleckou sezónu.