středa 7. června 2017

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2017

Na nástěnce na střelnici je vyvěšen přehled pro platbu členských příspěvků pro rok 2017.
Znovu připomínáme změnu účtu.