středa 20. února 2019

OSVĚTA V OBLASTI DOPINGU

Materiály týkající se dopingové problematiky jsou k nahlédnutí na nástěnce. Prosím ponechejte je na místě i pro ostatní.
Informace o možnostech zapůjčení domů či získání brožur jsou uvedeny v e-mailu.