čtvrtek 21. listopadu 2019

POZVÁNKA na VH klubu

SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA svolává valnou hromadu, která se koná

dne 11.12.2019 v 17:30 hod.

v Obchodní akademii Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 2471/3, 130 00 Praha 3

 

 

Program:

  1. zahájení
  2. volba mandátové a návrhové komise, volba zapisovatele valné hromady
  1. zpráva mandátové komise
  1. výroční zpráva za rok 2018 - schválení
  1. zpráva předsedy klubu o činnosti v roce 2019
  1. informace z dění v SK Slavia Praha
  1. informace z dění v ČLS
  1. zpráva revizora
  1. informace o hospodaření klubu za rok 2018, diskuse a schválení hospodaření 2018
  1. informace o hospodaření běžného roku
  1. plán hospodaření roku 2020, diskuse a schválení návrhu rozpočtu 2020
  1. předání diplomů „Pohár ČLS“
  1. různé
  1. zpráva návrhové komise
  1. schválení usnesení
 1. závěr

 

Upozorňujeme, že plná moc musí být v originálu! Nelze přijmout skenovanou přes e-mail.

 

Hlasovací práva mají členové klubu starší 18-ti let, kteří jsou řádnými členy klubu.