pátek 24. září 2021

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Připomínáme nutnost odevzdat platnou lékařskou prohlídku do 10.10.2021 STK klubu. Více informací najdete na vývěsce v klubovně.