středa 11. května 2022

VALNÁ HROMADA KLUBU

SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, z.s. svolává Valnou hromadu, která se koná

 

dne 26.5.2022 v 17.30 hod.

 

na lukostřelnici v areálu SK Slavia Praha.

 

Program jednání je zasílán e-mailovou korespondencí a je zároveň vyvěšen v klubovně klubu.

Hlasovací a volební právo mají řádní členové klubu, kteří dosáhli k 26.5.2022 věku nejméně18-ti let.